Ik heb een contract voor een aantal uren en met vaste werkdagen. Mijn werkgever wil deze werkdagen nu wijzigen. Kan die mij verplichten om op andere dagen te gaan werken?

Dit mag alleen als er in jouw arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, of als jij een flexibel contract hebt. Twijfel je hierover, neem dan contact op met onze helpdesk.  

Zie ook cao inleiding hoofdstuk 4.