Ik ben lid van een vakbond die de cao niet heeft afgesloten: Is de cao op mij van toepassing?

Ja, ook dan is de cao op jou van toepassing. De cao is ‘Algemeen Verbindend’ verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao is daarmee van toepassing voor alle werkgevers (en hun werknemers) die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Voor enkele artikelen in de cao die niet Algemeen Verbindend zijn verklaard kan een uitzondering gelden. Als jouw werkgever van mening is dat hier sprake van is, neem dan gerust contact met ons op.

Zie cao artikel 2.