Hoe wordt de compensatie voor de zondagstoeslag berekend?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt over compensatie van de zondagtoeslag vanwege de versobering van 100% naar 50% toeslag. Dit is gebeurd in 2015, maar hier kun je nakijken welke regeling toen is toegepast.

Ben je werkzaam in de Tuincentra, Woondetailhandel of VGT dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.

Algemeen
Om te bepalen hoeveel compensatie je krijgt, wordt gekeken naar de periode tussen 1 oktober 2014 en 30 september 2015, het jaar voorafgaand aan de ingang van de nieuwe regeling. We lichten dit toe aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld 1:

Stel dat je tussen de periode 1 oktober 2014 en 30 september 2015 40 zondagen hebt gewerkt van 8 uur.
Dan wordt eerst berekend wat het totaal aantal uren is (40 x 8 uur = 320 uur).
De toeslag is van 100% naar 50% gegaan. Dan krijg je dus nog maar de helft. Dat betekent dat de helft van je gewerkte uren in dat voorgaande jaar gecompenseerd moeten worden, in dit voorbeeld 320 : 2 = 160 uur totaal.
Stel dat jouw bruto uurloon € 11 euro is. Dan gaat het om 160 x 11 euro is € 1760 voor het hele jaar.
Dit bedrag wordt dan gedeeld door 12, zodat het een bedrag per maand is (1760 : 12 = € 146,67). Dit maandbedrag wordt bij je loon opgeteld en voortaan iedere maand uitbetaald.

Voorbeeld 2:

Zelfde voorbeeld, maar dan compensatie in tijd:

Bij compensatie in tijd wordt eigenlijk hetzelfde gedaan. Eerst wordt berekend wat het totaal aantal uren is (40 x 8 uur = 320 uur, in ons voorbeeld).
De toeslag van 100% naar 50% gegaan. Dan krijg je dus nog maar de helft. Dat betekent dat de helft van je gewerkte uren in dat voorgaande jaar gecompenseerd moeten worden, in dit voorbeeld 320 : 2 = 160 uur totaal.
Dit aantal uren wordt dan gedeeld door 12 voor het aantal maanduren (160 uur : 12 maanden = 13,33 uren per maand). Dit maandbedrag wordt bij je maandelijkse vrije uren opgeteld en staat voortaan iedere maand bij je verlofuren op je loonstrook.

Module alleen geldend voor tuincentra

Om te bepalen hoeveel compensatie je krijgt, wordt gekeken naar de periode tussen 1 april 2015 tot 1 april 2016. In geval van langdurige ziekte of zwangerschap geldt de referteperiode 1 april 2014 tot 1 april 2016.

Module alleen geldend voor woondetailhandel

Om te bepalen hoeveel compensatie je krijgt, wordt gekeken naar de periode tussen 1 januari 2016 tot 1 januari 2017. In geval van langdurige ziekte of zwangerschap geldt de referteperiode 1 januari 2015 tot 1 januari 2017.

De duur van de compensatie is even lang als de lengte van je dienstverband in hele jaren, met een minimumduur van eenjaar en een maximumduur van zeven jaar. Het compensatiebedrag wordt geïndexeerd met de loonstijgingen in deze cao.

Voor bedrijven die vier jaar of minder open zijn op zondag is de duur van de compensatie maximaal even lang als het aantal hele jaren dat het bedrijf op zondag open is geweest. Bij bedrijven met meer vestigingen geldt dat deze uitzondering voor het hele bedrijf geldt: als één vestiging langer dan 4 jaar open is op zondag, geldt deze uitzondering niet.

Voor de berekening van de duur van de compensatie is een schema van toepassing, welke opgenomen is in de cao op pagina 28. De cao kun je openen door hier te klikken.

Module alleen gelden voor VGT

Als je in de periode 1 juli 2017 – 30 juni 2018 op zondag hebt gewerkt, bereid blijft dit te doen en een toeslag van 100% hebt ontvangen over de gewerkte uren op zondag, wordt de verlaging van de toeslag gecompenseerd in een persoonlijke toeslag of in vrije tijd.

De compensatie wordt berekend over het aantal gewerkte uren op zondag in de genoemde periode waarover een toeslag van 100% is betaald. De compensatie in vrije tijd is op jaarbasis de helft van dit aantal uren. Dit wordt omgerekend naar het maandsalaris en ontvang je bovenop je maandelijkse verlofopbouw erbij. De compensatie in een persoonlijke toeslag per maand wordt berekend door de helft van het bedrag dat bruto aan zondagstoeslag is verdiend te delen door 12.

Let op: de afspraak over compensatie voor het verlagen van de zondagstoeslag geldt niet voor afroepmedewerkers.

Viel jij voorheen onder de cao VGT of de cao Fashion Sport en Lifestyle? Klik dan hier om te bekijken waar jij recht op hebt.