Hoe word ik uitbetaald als ik niet kan werken door een noodzakelijk bezoek aan een arts?

In artikel 9 van de cao wordt ‘Buitengewoon verlof’ beschreven:

“Medische reden
Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd:

  • voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en
  • voor noodzakelijk bezoek van de medewerker aan de dokter, tandarts of specialist”.

Bij een noodzakelijk bezoek aan een specialist valt het dus onder bijzonder verlof. De herstelperiode is een periode van ziekte. Verder wordt het bij niet-noodzakelijke bezoeken aangeraden om dit zo veel als mogelijk buiten werktijd in te plannen.

Zie cao artikel 9a.