Hoe lang mag de proeftijd bedragen?

Twee maanden: bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden, én bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de proeftijd tijdens de looptijd van deze cao twee maanden. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst direct door de werkgever of door de medewerker worden beëindigd. Er is geen ontslagvergunning vereist en er geldt geen opzegtermijn.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een tijdelijk contract dus) van zes maanden of korter kan geen proeftijd worden afgesproken met jou.

Zie artikel 4.1 van de cao.