Hoe lang is mijn opzegtermijn?

Er zijn twee soorten opzegtermijnen: een termijn voor jou als werknemer en een termijn voor je werkgever.  

Voor de werknemer 

De opzegtermijn voor een werknemer staat in de wet vastgelegd. Deze is één maand. Dit betekent dat je één kalendermaand van tevoren het contract moet opzeggen. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Let op: het kan zijn dat in je individuele arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn voor jou als werknemer is afgesproken. Pak daarom altijd je arbeidsovereenkomst erbij. Wil je advies hierover? Neem dan contact op met de helpdesk en laat onze juristen je arbeidsovereenkomst bekijken.   

Het bovenstaande geldt bij een contract voor onbepaalde tijd. Bij een tijdelijk contract wordt vaak geen opzegtermijn afgesproken. Je werkt dan gewoon tot het einde van je contract. Soms staat er wel een opzegtermijn in en dan moet je daar ook rekening mee houden als je opzegt. Let op: ook al staat er een opzegtermijn voor de werkgever in je tijdelijke contract, dan mag de werkgever niet zomaar je contract opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. De ontslagregels gelden ook voor jou en de werkgever heeft, ook tijdens een tijdelijk contract, toestemming nodig van het UWV of een rechter om je contract te beëindigen.  

Tijdens de proeftijd geldt geen opzegtermijn.  

Langere opzegtermijn voor een werknemer: als werknemer mag je een langere opzegtermijn afspreken met je werkgever. Deze afspraak moet in de individuele arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. De opzegtermijn voor de werknemer mag niet langer zijn dan zes maanden. Is de opzegtermijn langer dan drie maanden? Dan moet die van de werkgever volgens de cao ZKN twee keer zo lang zijn (zie ook hieronder).  

Voor de werkgever 

De opzegtermijn voor de werkgever hangt af van de periode dat de werknemer in dienst is, maar ook van eventuele afspraken die in de individuele arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.  

In dienst:  

  • Korter dan 5 jaar: 1 maand opzegtermijn 
  • Tussen de 5 en 10 jaar: 2 maanden opzegtermijn 
  • Tussen de 10 en 15 jaar: 3 maanden opzegtermijn 
  • 15 jaar of langer: 4 maanden opzegtermijn. 

Je werkgever kan met jou een langere opzegtermijn afspreken. Deze afspraak moet dan in je individuele arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Indien de werkgeverstermijn is afgesproken voor een periode tot en met drie maanden, mag de werkgeverstermijn volgens de cao ZKN gelijk worden gesteld aan de werknemerstermijn. Bij opzegtermijnen voor de werknemer van meer dan drie maanden geldt voor de werkgever een verdubbeling van die opzegtermijn. 

Zie cao artikel 9.4