Hoe hoog is de toeslag voor overwerk?

Algemeen

Werk je op een dag langer dan 10 uur, dan krijg je een toeslag van 25% op je normale uurloon, voor de uren boven de 10 uur.

Werk je meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken, dan krijg je voor ieder extra uur boven de 40 uur in die weken een toeslag van 50% op je normale uurloon.

Artikel 7.4 cao algemeen.

Module alleen geldend voor tuincentra

Artikel 3 Overwerk
Voor fulltime medewerkers in de functiegroepen A tot en met E is sprake van overwerk:

• Bij meer dan 9 uur werken per dag
• Bij meer dan 40 uur werken per week. Met uitzondering van de 4 maanden per jaar waarbij tot 45 uur per week gewerkt
mag worden, mits deze meeruren voor 1 maart van het volgende kalenderjaar zijn gecompenseerd
• Bij meer dan 45 uur werken per week gedurende de eerder genoemde 4 maanden per jaar
• Een eventuele vakantie van de medewerker ligt niet in de voor de betreffende medewerker aangewezen periode(n) waarin
maximaal 45 uur per week gewerkt mag worden. Tenzij de medewerker in deze periode vakantie wil en de werkgever dat
goed vindt.

Overwerk wordt extra verrekend in tijd of geld. Voor elk gewerkt overwerkuur ontvangt de medewerker een toeslag op het normale
uurloon. De hoogte van de toeslag bedraagt:

• 33,33% voor overwerk op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 24.00 uur en op zaterdag van 7.00 tot 18.00 uur, indien
men meer dan 9 uur per dag werkt en meer dan 40 uur per week
• 100% voor overwerk tussen 24.00 en 7.00 uur voor medewerkers die structureel ’s nachts werken.

Overwerktoeslagen gelden niet voor:

  • Leidinggevende
  • Medewerkers die in de cao’s tuincentra die golden vóór 1 september 2016 waren ingedeeld in functiegroep V of VI
  • Medewerkers die na 1 september 2016 in cao Fashion, Sport & Lifestyle zijn ingedeeld in de functiegroepen F, G, H en I;
    deze afspraak geldt per 1 januari 2019.
  • Medewerkers die op 1 juli 2018 een overwerktoeslag ontvingen, behouden deze bij een gelijkblijvende functie.

Viel jij voorheen onder de cao VGT of de cao Fashion Sport en Lifestyle? Klik dan hier om te bekijken waar jij recht op hebt.