Heb ik recht op seniorenuren?

Hierbij zijn twee mogelijke situaties van invloed. Hierna volgen de situaties:

  1. Je had onder de oude cao (cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 óf cao VGT 2017-2018) recht op seniorendagen of – uren; of
  2. Je had onder de oude cao geen seniorendagen of -uren, maar je wil nu minder werken.

Gevolg situatie 1:

Als je onder de oude cao wel recht had op seniorendagen of -uren vanwege je leeftijd of vanwege de duur van je arbeidsovereenkomst, dan behoud je die uren. Dat staat in artikel 8.2 van de huidige cao. Let op: als je gebruikmaakt van de regeling voor aanpassing van de arbeidsduur komen deze uren te vervallen.

 

Gevolg situatie 2:

Als je onder de oude cao geen seniorendagen- of uren had, lijkt de enige optie om gebruik te maken van de regeling voor aanpassing van de arbeidsduur die de huidige cao biedt. Die regeling vind je in artikel 15 van de cao Retail Non-Food.

Niet iedereen kan daar gebruik van maken. Je moet daarvoor minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd verwijderd zijn en voor medewerkers in de mode is het zo dat je tenminste 30,4 uur per week moet werken.

Als je aan die voorwaarden voldoet, kun je 20% minder gaan werken terwijl je 85% van je oorspronkelijke loon behoudt. Aan je pensioenopbouw verandert niets.