Geldt de overwerktoeslag voor iedereen?

Algemeen

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de Tuincentra of VGT dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.

Als je bruto loon per maand hoger is dan twee keer het wettelijk bruto minimumloon, dan heb je geen recht op overwerktoeslag. Klik hier voor de hoogte van het wettelijk bruto minimumloon.

Module alleen geldend voor tuincentra

Overwerktoeslagen gelden niet voor leidinggevenden of als je bent ingedeeld in functiegroep V of VI van de vorige cao, of functiegroepen F, G, H en I (deze laatste groepen vanaf 1 januari 2019). Na indeling in FUWAM blijft van toepassing dat overwerk niet geldt voor leidinggevenden. Na indeling in FUWAM blijkt in welke definitieve functiegroepen je wordt ingedeeld. Op dat moment volgt daaruit vanaf welke functieschaal overwerktoeslagen niet gelden. In ieder geval geldt dat wanneer je nu een overwerktoeslag ontvangt, je deze behoudt bij een gelijkblijvende functie.

Module alleen geldend voor VGT

Overwerktoeslagen uit de module VGT gelden alleen als je vóór 1 september 2013 in dienst was en nog onder de VGT-cao 2008 viel.

overwerk overwerktoeslag toeslag