Er is een structurele salarisverhoging afgesproken. Is dat een vervanging voor de jaarlijkse 3% verhoging per 1 januari of aanvullend?

 

De 3% verhoging is de reguliere jaarlijkse verhoging in de salarisschaal per 1 januari van elk kalenderjaar bij goed functioneren. Dit is een standaard afspraak in de cao. Deze verhoging krijg je tot het maximum van de salarisschaal is bereikt. Andere structurele loonsverhogingen die in de cao onderhandelingen worden afgesproken krijgt iedereen daar bovenop, ongeacht of je 3% verhoging hebt gehad per 1 januari of dat je op het maximum van de salarisschaal zit.

De laatste jaren maken we afspraken waarbij een deel van de salarisverhoging in procenten plaatsvindt en een deel in ‘centen’ (een bedrag in euro’s). Het effect hiervan is dat medewerkers in de lagere schalen relatief een hoger percentage loonsverhoging krijgen, dan medewerkers in de hogere schalen (stukje nivellering).