De 1,2% per juli, is dat een vervanging voor de 3% verhoging per 1 januari of aanvullend?

De 3% verhoging is de reguliere jaarlijkse verhoging in de salarisschaal per 1 januari van elk kalenderjaar bij goed functioneren. Deze krijgt men tot het maximum van de salarisschaal bereikt is. De 1,2% structurele loonsverhoging per 1 juli 2021 en de € 50,- bruto per 1 januari 2021 krijgt iedereen daar bovenop, ongeacht of men 3% verhoging heeft gehad per 1 januari 2021 of men op het maximum van de salarisschaal zit. Met de afspraak over een deel in procenten (1,2%) en een deel in centen (€ 50,-) krijgen de werknemers in de lagere schalen relatief een hoger percentage dan werknemers in de hogere schalen (stukje nivellering).