Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten?

In het algemene gedeelte cao is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de tuincentra of woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken.

Zie cao artikel 4.2 in het algemene gedeelte, voor de module geldend voor tuincentra en de module geldend voor woondetailhandel is dit cao artikel 2.

Algemeen

Wanneer je flexibel werkt (dus gemiddeld wel een vast aantal uren, maar in de praktijk soms wat meer of minder uren afhankelijk van de drukte op je werk), kan de werkgever binnen een bandbreedte van + en – 35 procent ten opzichte van het aantal basisuren je verplichten wekelijks meer of minder arbeidsuren te werken.

Voorbeeld:
Je werkt volgens jouw arbeidsovereenkomst gemiddeld 24 uur per week. Dat betekent dat jouw werkgever jou kan verplichten om je wekelijks (24 x 35% = ) 8,4 uur meer of minder te laten werken.

Daarbij geldt in ieder geval een minimale bandbreedte van + en – 6 uur per week ten opzichte van het aantal basisuren.

Voorbeeld:

Je werkt volgens jouw arbeidsovereenkomst gemiddeld 12 uur per week. Dat betekent dat jouw werkgever jou volgens de bandbreedte van 35% kan verplichten om je wekelijks (12 x 35% = ) 4,2 uur meer of minder te laten werken. Dit is minder dan de minimale bandbreedte van 6 uur. Daarom kan je werkgever je vragen om 6 uur meer of minder te werken.

Het maximale aantal uren per week is 45 uur.

Voorbeeld:
Je werkt volgens jouw arbeidsovereenkomst gemiddeld 36 uur per week. Dat betekent dat jouw werkgever jou kan verplichten om je wekelijks (36 x 35% = ) 12,6 uur meer of minder te laten werken. Omdat het vorige week erg rustig was in de winkel, heeft jouw werkgever je toen slechts voor slechts 23,5 uur ingeroosterd. Daardoor heb je 12,5 uur minder gewerkt. Je werkgever besluit dat je die uren de volgende week moet inhalen en roostert jou die uren in. Daardoor kom je uit op 36 + 12,5 = 48.5 uur uit. Dit mag niet, omdat dit meer is dan de 45 uur. Je werkgever mag jou in dit voorbeeld dus maximaal 9 uur laten inhalen per week.

Heb je het vermoeden dat je werkgever zich niet houdt aan bovenstaande regels? Neem dan contact met ons op, onze juristen zoeken het graag voor je uit!