Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten?

Wanneer je flexibel werkt (dus gemiddeld wel een vast aantal uren, maar in de praktijk soms wat meer of minder uren afhankelijk van de drukte op je werk), kan de werkgever binnen een bandbreedte van + en – 30 procent ten opzichte van het aantal basisuren je verplichten wekelijks meer of minder arbeidsuren te werken.

Voorbeeld:
Je werkt volgens jouw arbeidsovereenkomst gemiddeld 24 uur per week. Dat betekent dat jouw werkgever jou kan verplichten om je wekelijks (24 x 30% = ) 7,2 uur meer of minder te laten werken.

Zie cao artikel 31 lid 5.