Als mijn werkgever is aangesloten bij ZKN en onder de werkingssfeer valt van de cao ZKN, heb ik dan automatisch ook recht op het aangesloten pensioenfonds van PFZW?

Ja, in die situatie heb je daar recht op. Je bent dan automatisch aangesloten bij het pensioenfonds. Let op: er zijn klinieken die wel aangesloten zijn bij ZKN, maar niet onder de werkingssfeer van de cao ZKN vallen. Dit gaat om specifieke situaties. Wil je weten of dit bij jouw kliniek ook het geval is, dan kun je hiernaar vragen bij je werkgever. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de helpdesk.