Is de cao op mij van toepassing?

De cao is op jou van toepassing als je in dienst bent bij een werkgever die genoemd wordt in artikel 1 van de cao (werkingssfeer).


Is de cao op mij van toepassing?

De cao is op jou van toepassing als je in dienst bent bij een werkgever die valt onder de werkingssfeer. Of dat zo is kun je lezen in cao artikel 2. Kort samengevat gaat het om werkgevers die werkzaam zijn in de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. De cao heeft het dan over ondernemingen…