Komt er t.z.t. nog een regeling voor medewerkers die 45 dienstjaren hebben?

  In het pensioenakkoord is afgesproken dat het Kabinet hier een studie naar gaat doen. Er zijn sectoren waar men al een poging heeft gedaan deze regeling uit te werken in de cao, maar de ervaringen zijn dat het een complex verhaal is met allerlei haken en ogen, waarbij er maar weinig medewerkers zijn die…


Wat is de RVU-heffingsvrijstelling (Regeling voor Vervroegde Uittreding)?

  De RVU-regeling is een fiscale regeling die bestaat vanaf 1 januari 2021 en al wordt toegepast door individuele werkgevers/provincies. Maar het is een ‘kan-bepaling’. Tot en met 31 december 2025 kan een medewerker hierover het gesprek aangaan met zijn/haar werkgever. In de cao is geregeld dat je recht hebt op zo’n gesprek. Tot 31…