Ik heb vakantie, maar nu ben ik ziek geworden. Blijven mijn vakantiedagen dan vakantie of worden het ziektedagen?

In de cao ZKN staat in artikel 17.7 Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie:   Als je je tijdens je vakantie ziekmeldt, overeenkomstig het in artikel 40 cao genoemde reglement ziekmelding, worden de ziektedagen...

Ik werk op een feestdag, wat gebeurt er met mijn feestdagencompensatie? En heb ik deze dag ook recht op ORT?

Je hebt deze dag recht op ORT want je werkt gewoon. Jouw feestdagencompensatie blijft staan en mag je op een willekeurig moment inzetten.  

Heb ik als werknemer eens in de vijf jaar recht op loopbaanadvies en wat mogen de kosten hiervan zijn?

Ja, je hebt recht op een keer in de vijf jaar loopbaanadvies. Dat je hier recht op hebt, betekent dat je dit kan afdwingen. Je mag hierbij zelf een coach...

Mijn werkgever wil dat ik dagelijks 10 minuten eerder kom voor de aanvang van mijn werktijd om op te starten. Is dit betaald of onbetaald?

Dit valt onder betaald werk. Alle tijd dat jouw werkgever jou verplicht om aanwezig te zijn op de kliniek, dient uitbetaald te worden.  

Ben ik verplicht mijn vakantiedagen op te nemen als ik geopereerd moet worden tijdens mijn geplande vakantie?

Wanneer verlofdagen en ziektedagen samenvallen, dan is altijd sprake van één van de twee: je bent óf ziek, óf met verlof, maar niet beiden tegelijk. Er kunnen tijdens ziekte alleen...

Is mijn werkgever verplicht mij aan te melden bij een pensioenfonds als er geen cao op ons van toepassing is?

Nee, jouw werkgever is dan niet verplicht om je aan te melden bij een pensioenfonds. 

Ik heb een contract voor een aantal uren en met vaste werkdagen. Mijn werkgever wil deze werkdagen nu wijzigen. Kan die mij verplichten om op andere dagen te gaan werken?

Dit mag alleen als er in jouw arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, of als jij een flexibel contract hebt. Twijfel je hierover, neem dan contact op met onze helpdesk.  

Heb ik recht op reistijd- en reiskostenvergoeding?

In artikel 23 van de cao ZKN is geregeld dat medewerkers recht hebben op een reiskostenvergoeding van € 0,21-, per kilometer. Als de werkgever de reistijd tussen woning en werkplek...

Ik wil mijn PLB-uren gebruiken voor een opleiding. De opleiding kost 1.600. Nu is mijn vraag of ik dit met mijn PLB-uren kan doen. Mijn werkgever geeft aan dat ik maar 30 uur mag inruilen per jaar. Klopt dit?

In artikel 37.2 van de cao ZKN staat het Duurzaam inzetbaarheids-budget geregeld. Je kunt je PLB-uren inzetten voor een toekomstgerichte opleiding of andere acties die jouw duurzame inzetbaarheid ondersteunen. De...

Ik heb een 0 urencontract, maar werk een standaarddag. Door ziekte kan ik de maand januari niet werken, maar ik stond wel ingepland. Hoor ik deze uren wel uitbetaald te krijgen?

Jouw werkgever moet binnen twee weken schriftelijk bezwaar maken, met reden, tegen jouw vakantieaanvraag. Heb je hierna niets gehoord, dan kun je ervan uitgaan dat jouw vakantie volgens jouw wensen...