Wat zijn de regels omtrent zorgverlof?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met je...

Wat zijn de regels omtrent plus- en minuren of flexibel werken?

Basisuren: Werkgever en medewerker kunnen in de arbeidsovereenkomst een flexibele inzet afspreken. In dat geval wordt in de arbeidsovereenkomst vermeld hoeveel uur de medewerker gemiddeld per week werkt en, met...

Welke vergoedingen heb ik recht op?

Maaltijdvergoeding: Indien de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerker recht op een vergoeding. Deze vergoeding is per 1 januari 2024 ten minste € 4,50. Overlegt de medewerker een kassabon...

Ik heb mijn contract opgezegd, vanwege een nieuwe baan, maar ik heb veel min-uren door een winkelsluiting. Worden deze uren kwijtgescholden?

Aan het einde van de referteperiode dient de werkgever de min-uren kwijt te schelden. Bij uitdiensttreding worden de min-uren bij de eindafrekening verrekend, tenzij de min-uren veroorzaakt zijn door omstandigheden...

Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten?

Wanneer je flexibel werkt (dus gemiddeld wel een vast aantal uren, maar in de praktijk soms wat meer of minder uren afhankelijk van de drukte op je werk), kan de...

Artikel 9a – Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de...

Artikel 3 – IOB en opleidingen

Tabaks- en gemakswinkels zijn vrijgesteld van de huidige IOB-regeling die loopt t/m 31 maart 2024. In plaats van de huidige IOB-regeling stelt de werkgever, aan de medewerker die hierom verzoekt,...

Artikel 2 – Ouderendagen

In de cao Retail Non-Food zijn geen ouderendagen opgenomen. Een medewerker kan een verworven recht hebben uit de oude cao SBD van maximaal drie ouderendagen.  De medewerker die voor 1...

Artikel 1 – Toeslagen

Een medewerker die voor 1 juli 2023: een toeslag ontving van 100% voor het werken op zondag, blijft deze ontvangen als deze op zondag werkt. een toeslag ontving van 33...

Is mijn werkgever verplicht mij aan te melden bij een pensioenfonds als er geen cao op ons van toepassing is?

Nee, jouw werkgever is dan niet verplicht om je aan te melden bij een pensioenfonds.