Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten?

Wanneer je flexibel werkt (dus gemiddeld wel een vast aantal uren, maar in de praktijk soms wat meer of minder uren afhankelijk van de drukte op je werk), kan de...

Mag een werkgever een opdracht geven die buiten een wachtdienstblok valt?

Wanneer jouw wachtdienst erop zit mag je een oproep voor zorg buiten die tijd weigeren. Wanneer je, bijvoorbeeld, een wachtdienst hebt van 8.00-16.00uur, en er dan uitgestuurd wordt voor een zorg...

Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens de zwangerschap?

De bijzondere regels voor zwangerschap gelden vanaf het begin van je zwangerschap tot zes maanden na je bevalling. Dit is wettelijk geregeld in de Arbeidstijdenwet. Je hebt dan bijvoorbeeld recht...

Ben ik verplicht een bereikbaarheidsdienst te werken?

Een bereikbaarheidsdienst kan niet worden opgedragen aan kraamverzorgenden. Je werkgever maakt in overleg met het medezeggenschapsorgaan afspraken over de inzet en vergoeding (in tijd of geld) van de bereikbaarheidsdienst. Indien...

Wat zijn de vergoedingen voor een wachtdienst en waar moet de dienst aan voldoen?

Als je als kraamverzorgende een wachtdienst verricht, ontvang je een vergoeding op basis van onderstaande normen: Maandag t/m vrijdag: Per blok van maximaal 8 uur ontvang je een bruto vergoeding...

Ben ik verplicht een wachtdienst te werken?

Als je als kraamverzorgende werkt kan je werkgever wachtdiensten aan je opdragen. Een wachtdienst leidt altijd tot vergoeding. Bij een wachtdienst heb je de verplichting om aan de oproep van...

Op hoeveel vrije weekenden heb ik recht per jaar?

Je bent jaarlijks in ieder geval 22 weekenden vrij. Zie cao artikel 4.6. Je kunt je werkgever verzoeken minder vrije weekenden in te plannen, echter dit kan nooit minder zijn...

Hoelang heb ik recht op een pauze?

Per ochtend, middag, avond of nacht kan je eenmaal gebruik maken van een koffie-/theepauze. Je werkgever kan met instemming van het medezeggenschapsorgaan afwijken van de arbeidstijdenwet vanwege organisatorische belangen of...

Mag mijn werkgever afwijken van de arbeidstijdenwet (ATW)?

 Je werkgever kan voor het vaststellen van de werktijden gebruik maken van de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit bieden, in de cao kraamzorg is anders bepaald...

Ben ik met 57 jaar nog verplicht nachtdiensten te werken?

Als je 57 jaar of ouder bent dan geldt het volgende: De werkgever en de medewerker in de leeftijd van 57 jaar of ouder besteden tijdens het jaargesprek aandacht aan...