Mijn werkgever wil mijn werkdagen aanpassen, en zegt dat dit kan omdat er een eenzijdig wijzigingsbeding in mijn arbeidsovereenkomst. Wat houdt dat in?

Het kan zijn dat je in je arbeidsovereenkomst een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ hebt. Dit is een tekst waarin staat dat je werkgever je arbeidsvoorwaarden mag aanpassen. Toch betekent dit niet dat...

Wat moet er allemaal in je arbeidsovereenkomst staan?

De volgende zaken moeten in ieder geval in je arbeidsovereenkomst staan: de naam en woonplaats van jou en jouw werkgever; de plaats of plaatsen waar je werkt; je functie of...

Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen afhalen als dat normaal gesproken mijn werkdag is?

De werknemer met een volledige betrekking heeft met behoud van salaris recht op 25 vakantiedagen en 6 verlofdagen in verband met feestdagen. Je werkgever mag deze dag dus niet van...

Welke regels gelden er bij calamiteitenverlof?

De werkgever verleent calamiteitenverlof met behoud van loon voor een, naar redelijkheid te berekenen, tijd. Onder calamiteit wordt verstaan een onvoorziene noodsituatie waarin acuut vrij moet worden genomen om persoonlijke...

Welke regels gelden er bij langdurend zorgverlof?

Wanneer je tijdelijk zorg biedt aan een partner, kind, ouder, broer/zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of bekende die (levensbedreigend) ziek of hulpbehoevend is, kom je in aanmerking voor onbetaald langdurig verlof....

Welke regels gelden er bij kortdurend zorgverlof?

Je hebt recht op kortdurend zorgverlof wanneer iemand in je omgeving verzorging nodig heeft, en jij de enige bent die deze verzorging kan leveren. Kortdurend zorgverlof meld je zo snel...

Wat moet ik doen als ik ziek word tijdens kortdurend zorgverlof?

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je het verlof stoppen in overleg met je werkgever. Lees meer op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/duur-zorgverlof

Op hoeveel ouderschapsverlof heb ik recht?

In het eerste levensjaar van het kind heb je recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof tegen 70% van je dagloon betaald door het UWV. Daarna heb je tot het bereiken...

Wat is de hoogte van het loon bij (langdurige) ziekte?

Eerste jaar (week 1 tot en met 52): 100% van het laatstverdiende loon. Tweede jaar (week 53 tot en met 104): 70% van het laatstverdiende loon. Zie cao artikel 4:4...

Hoeveel pensioen bouw ik op?

Hoeveel pensioen je opbouwt, kun je terugzien op je loonstrook. Je kunt ook naar de website van pensioenfonds PFZW of (in sommige gevallen) ABP  gaan en daar inloggen. Neem ook...