Is mijn werkgever verplicht mij aan te melden bij een pensioenfonds als er geen cao op ons van toepassing is?

Nee, jouw werkgever is dan niet verplicht om je aan te melden bij een pensioenfonds. 

Wat is een OR (ondernemingsraad)?

Een Ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie of bedrijf. Het is een wettelijk verplicht orgaan in Nederland en heeft als doel de belangen van de werknemers te behartigen....

Wat is een avr (arbeidsvoorwaardenregeling)?

Een avr staat voor arbeidsvoorwaardenregeling en is een regeling die afspraken vastlegt tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat hierbij om zaken als salaris, vakantiedagen, werktijden, pensioen en...

Wat is het draagvlakmodel bij AVV?

Een van de belangrijkste innovaties die AVV voorstaat en uitvoert, is het gebruikmaken van het draagvlakmodel voor de cao. Het draagvlakmodel is een inclusief model, dat zowel leden als niet-leden ruimte...

Wat is een raam-cao?

Een raam-cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die de arbeidsvoorwaarden regelt voor een hele bedrijfstak of sector. In tegenstelling tot een normale cao, waarbij de afspraken...

Wat is een Medezeggenschapsplatform (MZ platform) bij AVV ?

Ieder cao-panel heeft een MZ-platform. ‘MZ’ is vooral bekend als afkorting van ‘medezeggenschap’ binnen de wereld van ondernemingsraden. Bij AVV betekent ‘MZ’ net iets anders, namelijk: ‘medewerkers-zeggenschap’. Een MZ-groep is...

In welke situatie krijg ik minimaal 3 uur loon uitbetaald terwijl ik minder heb gewerkt?

Voor elke keer dat je gevraagd wordt om te komen werken en ook daadwerkelijk aan het werk bent gegaan, moet je minimaal 3 uur loon uitbetaald krijgen.  Dus ook als...

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop je werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Je spreekt deze voorwaarden af met je werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst....

Wat is een cao (collectieve arbeidsovereenkomst)?

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Een cao kan gelden voor een specifieke bedrijfstak, sector of voor...

Hoe kan ik mijn contract beëindigen?

Dat hangt af van je situatie en je contract. Bij het opzeggen van een vast contract gelden andere voorwaarden dan bij het opzeggen van een tijdelijk contract. Daarnaast bestaan er...