Wat is een OR (ondernemingsraad)?

Een Ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie of bedrijf. Het is een wettelijk verplicht orgaan in Nederland en heeft als doel de belangen van de werknemers te behartigen....

Wat is een avr (arbeidsvoorwaardenregeling)?

Een avr staat voor arbeidsvoorwaardenregeling en is een regeling die afspraken vastlegt tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat hierbij om zaken als salaris, vakantiedagen, werktijden, pensioen en...

Wat is het draagvlakmodel bij AVV?

Het draagvlakmodel is een belangrijk aspect van de werkwijze van AVV, een Nederlandse organisatie die zich richt op belangenbehartiging van werkenden en werkzoekenden zonder traditionele vakbondsvorming. Het draagvlakmodel houdt in...

Wat is een raam-cao?

Een raam-cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die de arbeidsvoorwaarden regelt voor een hele bedrijfstak of sector. In tegenstelling tot een normale cao, waarbij de afspraken...

Wat is een Medezeggenschapsplatform (MZ platform) bij AVV ?

Het MZ platform bij AVV staat voor Medezeggenschapsplatform. Het is een platform waarop werknemers zich kunnen organiseren om samen te werken aan betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, zonder dat hierbij een...

In welke situatie krijg ik minimaal 3 uur loon uitbetaald terwijl ik minder heb gewerkt?

Voor elke keer dat je gevraagd wordt om te komen werken en ook daadwerkelijk aan het werk bent gegaan, moet je minimaal 3 uur loon uitbetaald krijgen.  Dus ook als...

Arbeidsvoorwaarden en de wet

Voor een aantal arbeidsvoorwaarden staat een minimum voorgeschreven in de wet. Je mag bijvoorbeeld niet minder verdienen dan het wettelijk minimum loon. Of minder vakantiedagen krijgen dan het aantal dat in...

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop je werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Je spreekt deze voorwaarden af met je werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst....

Wat is een cao (collectieve arbeidsovereenkomst)?

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Een cao kan gelden voor een specifieke bedrijfstak, sector of voor...

Contract loopt af

Je contract kan ook ‘van rechtswege’ eindigen. Een contract voor één jaar bijvoorbeeld eindigt vanzelf wanneer dat jaar voorbij is. Het hoeft dus niet te worden opgezegd. Er kan ook...