Wat staat er in de cao over de mogelijkheid voor oudere werknemers om minder te gaan werken?

 

Elke medewerker heeft een PBDI budget (Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid) van € 5.000,-, ongeacht de leeftijd. Dit budget is voor 5 jaar. Je kan ten behoeve van duurzame inzetbaarheid ook tijd nodig hebben. Dan heb je de mogelijkheid, mits gekoppeld aan een persoonlijk ontwikkelplan, om de inzet van het PBDI gedurende 3 jaar te ‘reserveren’ voor het bereiken van dat doel in de overige 2 jaar van de looptijd. Het PBDI, eventueel in combinatie met ander verlof, zoals aankoop IKB-uren, kan je helpen het doel te bereiken door middel van bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting of een sabbatical.

Voor oudere medewerkers zijn er nog wat extra zaken geregeld: je kunt in elk geval de helft van het PBDI-budget inzetten voor tijd als je 60 jaar en ouder bent. Inzet van de andere helft, voor deze leeftijdscategorie, gaat volgens dezelfde regels als die gelden voor alle medewerkers (dus met een duidelijk plan en doel). Bereik je de AOW-gerechtigde leeftijd binnen 5 jaar, dan kan het gehele budget worden ingezet voor uren. Dat mag je doen, maar hoeft niet. De keuze blijft aan jou.

Mogelijk kom je in aanmerking voor een Regeling Vervroegd Uittreden. Tot eind 2025 zijn de fiscale regels daarvoor versoepeld. In de cao is geen recht op RVU geregeld. De RVU is een ‘kan’ bepaling: alleen als werknemer en medewerker samen overeenkomen dat de regeling wordt toegepast, wordt de regeling toegepast. Wel is er in de cao een recht op een goed gesprek hierover. Wil je meer weten over de RVU regeling en de voorwaarden, dan kun je hier kijken