Wat is de RVU-heffingsvrijstelling (Regeling voor Vervroegde Uittreding)?

 

De RVU-regeling is een fiscale regeling die bestaat vanaf 1 januari 2021 en al wordt toegepast door individuele werkgevers/provincies. Maar het is een ‘kan-bepaling’. Tot en met 31 december 2025 kan een medewerker hierover het gesprek aangaan met zijn/haar werkgever. In de cao is geregeld dat je recht hebt op zo’n gesprek.

Tot 31 december 2028 bestaat de mogelijkheid om eerder uit te treden wanneer werkgever en medewerker samen overeenkomen gebruik te maken van deze fiscale regeling. Daarbij gelden wel alle randvoorwaarden van de fiscale regeling: o.a. wie wel en wie niet (geboortejaren 1955 t/m september 1961 wel, andere geboortejaren niet) en maximaal 3 jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd (dus niet eerder) en het maximale bedrag (ter hoogte van de AOW-uitkering).

Wil je meer weten over de RVU dan kun je hier kijken.