Wat moet er allemaal in mijn arbeidsovereenkomst staan?

In je arbeidsovereenkomst moet minimaal het volgende staan:

  • de naam van de werkgever en van jou, de medewerker;
  • de datum van indiensttreding;
  • de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • de functie;
  • het met de medewerker overeengekomen loon;
  • de overeengekomen arbeidstijd/basisuren;
  • de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht;
  • dat de cao Retail Non Food van toepassing is.
arbeidsovereenkomst contract dienstverband