Wat is er geregeld voor medewerkers die met hun salaris buiten de loontabellen vallen?

Valt je salaris buiten de loontabellen dan profiteer je niet van de afspraak over de loonsverhogingen gekoppeld aan het Wettelijk Minimum Loon.

Medewerkers die per 1 juli 2022 geen loonsverhoging van 2,5% ontvangen, meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal
maal 1,0181, maar niet meer dan € 4000, ontvangen in juli een eenmalige uitkering van 2,5% over de som van 6 maal hun bruto
maandsalaris over juli 2022.

Voor degenen die geen vast aantal uren werken en die na 1 januari 2022 in dienst kwamen, is het
gemiddelde loon over de maanden waarin ze in dienst waren t/m juni 2022 de basis voor de berekening.

In 2022 gegeven loonsverhogingen (inclusief de 2,5% van de bovenstaande structurele verhoging van hun salaris voor degenen die op het nieuwe
schaalmaximum terechtkomen), bonussen en provisie mogen hiermee verrekend worden.

In het verleden was er voor Wonen en de Juweliers en Parfumerieën nog een regeling dat het deel van het salaris dat binnen de loontabellen viel mee steeg met de cao verhogingen. Dit is gewijzigd. Verdien je meer dan het maximum in je loonschaal, dan heb je geen recht op een cao- loonsverhoging volgens de cao. Ga zelf in gesprek met je werkgever hierover.