Wat is de opzegtermijn voor een werkgever?

In bijlage 3 van de cao vind je wat de opzegtermijn is voor de werkgever. Hierbij wordt de wettelijke bepaling aangehouden. Hieronder vind je een kort overzicht;

  • Heb je een arbeidsduur van korter dan vijf jaar, dan is de opzegtermijn voor je werkgever: 1 maand;
  • Heb je een arbeidsduur tussen de vijf en tien jaar, dan is de opzegtermijn voor je werkgever: 2 maanden;
  • Heb je een arbeidsduur tussen de tien en 15 jaar, dan is de opzegtermijn voor je werkgever: 3 maanden;
  • Heb je een arbeidsduur van 15 jaar, of langer dan is de opzegtermijn voor je werkgever: 4 maanden;
    Let op:
  • Sinds 1 juli 2015 wordt de tijd die nodig is voor de ontslagprocedure via UWV afgetrokken van de opzegtermijn. Wel moet er altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven;
  • Bij ontslag via de kantonrechter houdt de kantonrechter meestal rekening met de opzegtermijn. Ook hier geldt dat de tijd die de procedure bij de kantonrechter duurt wordt afgetrokken van de opzegtermijn. Ook hier moet altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven;
  • ¬†Er geldt geen opzegtermijn als je nog in je proeftijd zit of op staande voet wordt ontslagen.