Wat is de datum van overzetten naar een nieuwe loontabel in de cao 2018-2020?

Je wordt in de maand waarin je je ervaringsjaar bereikt, met het salaris dat je op dat moment hebt, overgezet naar de nieuwe loontabel. De verhoging gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin je een jaar ervaring in de functie hebt.

loon loontabel