Wat houdt het ontwikkelbudget en scholingsverlof precies in?

Vanaf 1 januari 2021 heb je recht gekregen op een financieel persoonlijk ontwikkelbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen plus je vakantiegeld) per jaar (artikel 35 van de cao Bloemisten). Dit ontwikkelbudget reserveert je werkgever jaarlijks voor jou en je mag dit zelf benutten voor opleidingen. Het gaat niet om opleidingen die je werkgever toch al voor je zou betalen, maar je eigen keuze.

Je kunt het bedrag maximaal drie jaar opsparen als je een duurdere opleiding wilt doen dan je met je jaarbudget kunt betalen. Na het derde jaar vervalt het eventuele resterende deel van het budget dat het eerste jaar werd opgebouwd. Dat is zonde, dus maak er tijdig gebruik van.

Je ontwikkelbudget kun je combineren met je betaald persoonlijk scholingsverlof (artikel 36 cao Bloemisten) van 16 uur per jaar voor een voltijdmedewerker. Deeltijdmedewerkers hebben recht op een aantal uren naar rato van hun dienstverband, met een minimum van twee dagdelen per jaar (8 uur). In het jaargesprek kun je aangeven dat je dit scholingsverlof wilt opnemen. De opleiding dient een relatie te hebben met je vakgebied of de detailhandel. Als je aan het eind van het jaar je verlof niet hebt opgenomen, dan vervalt dit. In het volgende jaar krijg je weer nieuwe uren (geen spaarmogelijkheid).