Wanneer krijg ik een loonsverhoging in deze cao? (artikel 6.2)

Je krijgt elk half jaar een loonsverhoging die gelijk is aan de stijging van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Maar alleen als je met je loon binnen de cao-salaristabellen valt. Deze stijging van het WML is onder andere gekoppeld aan de gemiddelde cao loonsverhoging in Nederland en wordt bepaald door de overheid. De laatste jaren was dit ook in de cao geregeld en dat heeft gunstig uitgepakt voor medewerkers. Deze manier van loonsverhogingen is voor de komende cao daarom ook afgesproken.

De loonsverhogingen in deze cao:
1 juli 2018:             1,03%
1 januari 2019:       1,34%
1 juli 2019:             1,23%
1 januari 2020:       1,10%
1 juli 2020:             1,60%

De totale loonstijging is 6,5% over twee-en-half jaar, dat is gemiddeld 2,5% per jaar. De snelle rekenaars hebben misschien de percentages opgeteld en zijn uitgekomen op 6,3% in plaats van 6,5%. Het is 6,5% omdat je niet moet optellen maar vermenigvuldigen, met optellen mis je ‘rente op rente’.

arbeidsovereenkomst contract loon loonsverhoging salaris salarisverhoging