Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Je hebt recht op ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar. Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je het verlof opneemt. Na de bevalling van je partner heb je recht op 3 dagen ouderschapsverlof (partnerverlof).

Regels ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:

 • Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
 • Voor elk kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen.
 • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
 • Bij een tweeling heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof.
 • Je kunt ouderschapsverlof bij je werkgever aanvragen zodra je in dienst bent.
 • Je kunt ouderschapsverlof krijgen voor je kind, adoptiekind of erkend kind.
 • Je kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor je pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Je kind moet dan wel bij je wonen volgens de basisregistratie personen.

Verlof opnemen

Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je ouderschapsverlof opneemt. Je geeft dit aan in de aanvraag die je bij je werkgever indient. Je werkgever mag in principe je aanvraag om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen als je verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval spreekt je werkgever een andere verdeling van de verlofuren met je af. Maar dit komt niet vaak voor.

Ouderschapsverlof bij geboorte kind

Na de bevalling van je partner heb je recht op 3 dagen ouderschapsverlof. Dit verlof wordt partnerverlof genoemd. Je werkgever mag dit verlof niet weigeren. Deze 3 dagen verlof komen bij de 2 dagen kraamverlof waarop je recht kunt hebben.

Het partnerverlof kun je direct na het kraamverlof opnemen, maar dit kan ook later. Dit doe je binnen 4 weken nadat de baby thuis is geboren. Of binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Als je het verlof opneemt, gaat het af van je tegoed aan ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en vakantiedagen

Tijdens volledig ouderschapsverlof bouw je geen vakantiedagen op. Blijf je gedeeltelijk werken, dan bouw je over de uren die je werkt wel vakantiedagen op. Je werkgever mag ouderschapsverlof niet aftrekken van je vakantiedagen.

Ouderschapsverlof op feestdagen

Het hangt af van de afspraken met je werkgever of je verlofdag vervalt op een feestdag.

Ouderschapsverlof en ontslag

Als je wordt ontslagen, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van je werkloosheid.

Nieuwe werkgever en ouderschapsverlof

Heb je een nieuwe baan en nog ouderschapsverlof over? Dan kun je dit verlof opnemen bij je nieuwe werkgever.

Krijg ik minder WW-uitkering als ik ouderschapsverlof heb opgenomen?

Of je een lagere WW-uitkering krijgt, hangt af van de duur van het ouderschapsverlof. Een verlofperiode van 18 maanden kan gevolgen hebben voor een WW-uitkering.

Ouderschapsverlof langer dan 18 maanden

Neem je ouderschapsverlof op over een periode van meer dan 18 maanden? Dan heeft dit gevolgen voor een eventuele toekomstige WW-uitkering. Meestal daalt je inkomen tijdens je ouderschapsverlof. Hoogte en duur van een WW-uitkering worden dan berekend op basis van dit lagere inkomen.

Ouderschapsverlof korter dan 18 maanden

Heb je ouderschapsverlof over een periode korter dan 18 maanden? Dan heeft dit geen gevolgen voor een toekomstige WW-uitkering.

Hoe kan ik ouderschapsverlof aanvragen?

Ouderschapsverlof vraag je ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij je werkgever. Je werkgever mag je verzoek in principe niet weigeren.

Hoe vraag ik ouderschapsverlof aan bij mijn werkgever?

Je vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan bij je werkgever. Je doet dit ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat. In je verzoek geef je ook aan hoe je het ouderschapsverlof wilt opnemen. Je bepaalt namelijk zelf hoe en wanneer je het verlof opneemt.

Wanneer kan mijn werkgever mijn verzoek om ouderschapsverlof weigeren?

Je werkgever mag in principe je verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen als je verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval overlegt je werkgever met je over een andere verdeling van de verlofuren. Maar dit zal niet snel aan de orde zijn.

Mag mijn werkgever mijn verzoek om partnerverlof weigeren?

Als je na het kraamverlof 3 dagen ouderschapsverlof opneemt, kan je werkgever dit niet weigeren. Dit verlof wordt partnerverlof genoemd.

Mijn werkgever is het oneens met mijn voorstel voor ouderschapsverlof, wat nu?

Als je verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt, mag je werkgever de indeling van de verlofuren na overleg met jou wijzigen. Hij moet dan wel schriftelijk aan kunnen tonen dat er sprake is van ernstige problemen. Dit kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof. Als je het echt niet eens bent met de verdeling, kun je de zaak voorleggen aan de rechter. Voor juridische bijstand in zo’n geval kan AVV je verwijzen naar een goede jurist/advocaat.

Kan ik mijn ouderschapsverlof stopzetten of onderbreken?

Je kunt je werkgever verzoeken om je ouderschapsverlof stop te zetten of te onderbreken als:

 • je zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof wilt opnemen. Je werkgever heeft 4 weken de tijd om te reageren, maar hij mag je verzoek niet weigeren;
 • er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Je werkgever moet binnen 4 weken reageren. Hij mag je verzoek alleen weigeren als stoppen van je verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Wat gebeurt er met ouderschapsverlof dat overblijft?

Het ouderschapsverlof dat je overhoudt na stopzetting of onderbreking vervalt in de volgende situatie:

 • je hebt je ouderschapsverlof al voor 1 januari 2015 met je werkgever afgesproken, én
 • je stopt of onderbreekt het verlof door onvoorziene omstandigheden maar je blijft voor dezelfde werkgever werken.

Eventuele delen van het verlof waarover je nog geen afspraak hebt gemaakt met je werkgever, vervallen niet.

Wat als ik tijdelijk andere werktijden wil na ouderschapsverlof?

Na afloop van je ouderschapsverlof ga je weer terug naar je oorspronkelijke werktijden. Je hebt de mogelijkheid deze werktijden tijdelijk aan te passen. Daarbij blijft het aantal uren dat je werkt hetzelfde als voor je ouderschapsverlof.

Je kunt je werktijden 1 jaar aanpassen. Als je werkgever akkoord gaat, kan deze periode langer duren. Je vraagt de tijdelijke aanpassing van je werktijd aan bij je werkgever. Dit doe je 3 maanden voordat je ouderschapsverlof afloopt. Je werkgever moet hier uiterlijk 4 weken voor het einde van je verlof op reageren. Hij mag je verzoek weigeren.

ouderschaps verlof ouderschapsverlof verlof