Waarom is de indexering van de toelage t.b.v. de consignatiediensten niet opgenomen in de cao?

Waarom is de indexering van de toelage t.b.v. de consignatiediensten niet opgenomen in de cao? Dit zou men met de aankomende cao repareren werd er medegedeeld ruim 2 jaar geleden. Alle andere toelagen zijn geïndexeerd behalve deze. Met de salarisverhogingen van de cao 2019-2020 (totaal ruim 6%) en de cao 2021 (€ 50,- en 1,2%) gaat deze toelage ver achter lopen bij de salarisstijgingen. Ook wordt nergens benoemd dat er geen mogelijkheid is om eerder te stoppen met consignatiedienst vanwege leeftijd i.c.m. levensfasebewust personeelsbeleid. Daar waar men met continudiensten wel mogelijkheden ziet om bijv. vrijgesteld te worden van nachtwerk op hogere leeftijd.

Antwoord:

Het niet indexeren van de toelage voor consignatiediensten was onderdeel van de cao 2020 en is niet gewijzigd in de cao 2021 en is gebaseerd op afspraken die tussen sociale partners zijn gemaakt n.a.v. de harmonisatie toelagen. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat voor de cao 2022 en verder sociale partners met elkaar in gesprek gaan over knelpunten die zij ervaren in de bestaande cao-afspraken/het gebruik van bestaande cao-instrumenten. De vakbonden hebben daarbij aangegeven o.a. hoofdstuk 4, waarin o.a. consignatiediensten zijn geregeld, te willen bespreken daarbij.