Vervallen van vakantiedagen

De wettelijke regeling dat verlofuren van 2019 na zes maanden per 1 juli 2020 vervallen, blijft gehandhaafd.