Vast contract opzeggen

Heb je een vast contract en wil je ontslag nemen? Dan moet je je houden aan de opzegtermijn die in je arbeidsovereenkomst staat. Kijk altijd even na wat daarin staat.  

Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan is je opzegtermijn éém maand. Let op: als je de opzegtermijn niet in acht neemt, dan ben je je werkgever een vergoeding verschuldigd. De vergoeding voor het negeren van de opzegtermijn is gelijk aan het loon dat je zou hebben ontvangen over de voor jou geldende opzegtermijn.