Tijdelijk contract met afspraken over tussentijds opzeggen

Als er een opzegtermijn in jetijdelijke contractstaat, dan kun je opzeggen en daarbij de opzegtermijn in acht nemen. Staat er wel dat je kunt opzeggen, maar geen duidelijke opzegtermijn, dan is je opzegtermijn één maand. Let op: als je de opzegtermijn niet in acht neemt, dan ben je de werkgever een vergoeding verschuldigd. De vergoeding voor het negeren van de opzegtermijn is gelijk aan het loon dat je zou hebben ontvangen over de voor jou geldende opzegtermijn.