Mijn zwager en schoonzus gaan binnenkort trouwen. Krijg ik hier verlof voor of moet ik zelf een vakantiedag opnemen?

In artikel 9 sub a van de cao staat beschreven dat er recht is op bijzonder verlof van een huwelijk. Echter, dit geldt voor het bijwonen van een huwelijk van:

  • Kinderen, stief- en pleegkinderen;
  • Broers en zusters;
  • (schoon)ouders

Bovengenoemde bepaling maakt het aldus niet mogelijk om verlof te krijgen voor het huwelijk van een zwager of schoonzus. In sommige cao’s is dit wel opgenomen, maar hiertoe bestaat geen wettelijke verplichting. Je dient dus zelf een vakantiedag op te nemen om de betreffende dag vrij te hebben.