Mijn werkgever wil mij minder inplannen. Mag dat?

Als er (veel) minder klanten/bezoekers in de winkel komen, dan is er minder werk.

Als de winkel nog (gedeeltelijk) open is:

Minder of meer uren inplannen dan je contracturen is mogelijk, als je dit samen hebt afgesproken en met een bandbreedte van 35%. De gevraagde flexibiliteit door je werkgever moet binnen de grenzen blijven van wat redelijkerwijs van jou gevraagd kan worden. Als je in de periode van de coronacrisis veel min-uren krijgt, dan kan het lastig zijn om deze min-uren weer weg te werken na de coronacrisis. Een oplossing kan zijn dat je werkgever je nu gewoon volgens je contracturen in plant, los van het daadwerkelijke aantal uren dat je kunt werken.

Als de winkel dicht is:

Er is een speciale regeling tijdens de coronacrisis hoe werkgevers om moeten gaan met plusuren en minuren als de winkel is gesloten en er door je werkgever een beroep wordt gedaan op de noodmaatregelen.

Als de winkel dicht is, is afgesproken dat de plus- en minuren worden ‘bevroren’ gedurende de coronacrisis. Dit geldt vanaf het moment dat je werkgever steun krijgt volgens de nieuwe noodmaatregelen. Jij krijgt dus de uren toegekend waarvoor je een contract hebt. Tijdens de periode van drie maanden dat de noodmaatregelen gelden en de winkel dicht is, kan aan jou niet worden gevraagd om plus-uren in te leveren en worden geen min-uren bijgeschreven. De periode voor het meer of minder laten werken om min- of plusuren in te halen is een jaar, volgens de cao. Deze periode wordt verlengd met drie maanden.

Let op: ben je oproepkracht en heb je de afgelopen drie maanden meer gewerkt dan de uren in je contract, dan geldt het gemiddelde van de afgelopen drie maanden als je contracturen. Ben je korter dan 6 maanden werkzaam als oproepkracht, dan kan de situatie anders zijn. Neem contact op met AVV om jouw specifieke situatie te bespreken.

contract Corona coronacrisis min-uren minder werken plus-uren