Kan ik mijn werkgever vragen mijn ouderschapsverlof in te trekken?

Er bestaat geen recht op intrekken van toegewezen ouderschapsverlof, maar vragen kan natuurlijk altijd. Het kan zijn dat je in de toekomst die ouderschapsverlof uren nog hard nodig hebt. Je kunt vragen of je werkgever bereid is daarover mee te denken.