Is er nu afgesproken dat er een sectoranalyse via MDIEU (maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden) komt?

Ja, werkgever en vakbonden laten in het najaar van 2021 een sectoranalyse uitvoeren door SPDI, een samenwerkingsverband van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), FNV en CNV. De uitkomsten hiervan nemen zij mee in de gesprekken voor de cao 2022 en verder.