Kan je gebruik maken van de RVU-regeling als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en begin zestig bent?

 

Hier is geen algemeen antwoord op te geven omdat elke situatie weer anders is en in het geval van arbeidsongeschiktheid zeer complex is. Het is in dit geval het best om een beroep te doen op een specialist/deskundige. Je kunt bijvoorbeeld advies vragen bij het pensioenfonds, bij HR of de levensfaseambassadeur in je organisatie.

De uitkering waarover geen fiscale heffing hoeft te worden betaald, bedraagt de hoogte van de AOW-uitkering. Voor de meeste medewerkers schatten we in dat dit niveau te laag is om gedurende de periode van eerder uittreden rond te komen. Daarom zal je waarschijnlijk je pensioenuitkering naar voren moeten trekken om voldoende inkomsten te hebben om van te leven gedurende deze periode. Uiteraard kun je ook zelf wat kapitaal beschikbaar hebben om aan te vullen, of natuurlijk lage uitgaven hebben zodat je wel hiermee rond kan komen.