Ik wil mijn zoontje zien voetballen op zaterdagochtend, wat staat er in de cao over werken in het weekend?

Bij de vaststelling van het werkrooster moet de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van werknemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden. Je dient als medewerker wel je werkgever zo veel mogelijk tijdig op de hoogte te stellen van eventuele bijzondere omstandigheden. Denk daarbij aan kinderopvang, zorgtaken, of verzorging van zieken. Dit zodat de werkgever daar in de personeelsplanning rekening mee kan houden.

Als je in het weekend werkt, dan mag je je werkgever vragen om één dag in het weekend niet te worden ingeroosterd (zaterdag of zondag), zodat je één dag hebt die je bijvoorbeeld met je gezin of familie kunt doorbrengen. Je kunt niet worden verplicht op zondag te werken. Als je op verzoek van je werkgever op zondag werkt, dan wordt de zondag door een andere vrije dag vervangen.  Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten?

Wanneer je flexibel werkt (dus gemiddeld wel een vast aantal uren, maar in de praktijk soms wat meer of minder uren afhankelijk van de drukte op je werk), kan de werkgever binnen een bandbreedte van + en – 30 procent ten opzichte van het aantal basisuren je verplichten wekelijks meer of minder arbeidsuren te werken.

Voorbeeld:
Je werkt volgens jouw arbeidsovereenkomst gemiddeld 24 uur per week. Dat betekent dat jouw werkgever jou kan verplichten om je wekelijks (24 x 30% = ) 7,2 uur meer of minder te laten werken.