Ik moet vrije dagen opnemen omdat er geen werk is, mag dat?

Nee, je kunt niet worden verplicht om vrije dagen op te nemen omdat er geen werk is.

Als de winkel dicht is:

Er is een speciale regeling tijdens de coronacrisis hoe werkgevers om moeten gaan met plusuren en min-uren als de winkel is gesloten en er door je werkgever een beroep wordt gedaan op de noodmaatregelen.

Als de winkel dicht is, is afgesproken dat de plus- en min-uren worden ‘bevroren’ gedurende de coronacrisis. Dit geldt vanaf het moment dat je werkgever steun krijgt volgens de nieuwe noodmaatregelen. Jij krijgt dus de uren toegekend waarvoor je een contract hebt. Tijdens de periode van drie maanden dat de noodmaatregelen gelden en de winkel dicht is, kan aan jou niet worden gevraagd om plus-uren in te leveren en worden geen min-uren bijgeschreven. De periode voor het meer of minder laten werken om min- of plusuren in te halen is een jaar, volgens de cao. Deze periode wordt verlengd met drie maanden.

Let op: ben je oproepkracht en heb je de afgelopen drie maanden meer gewerkt dan de uren in je contract, dan geldt het gemiddelde van de afgelopen drie maanden als je contracturen. Ben je korter dan 6 maanden werkzaam als oproepkracht, dan kan de situatie anders zijn. Neem contact op met AVV om jouw specifieke situatie te bespreken.

Corona coronacrisis sluiting vakantie verlof vrije dagen winkelsluiting