Ik ben nog maar een aantal jaar verwijderd van mijn pensioenleeftijd en vraag me af wat de mogelijkheden zijn om minder te werken?

In de cao RNF is in artikel 15 het recht op Aanpassing van de arbeidsduur opgenomen. Als een werknemer 10 jaar of minder is verwijderd van de AOW-gerechtigde leeftijd en een dienstverband van 80% of meer heeft, kan de arbeidsduur worden aangepast naar 80% van de oorspronkelijke contracturen.

De werkgever compenseert dan het verlies aan inkomsten voor de medewerkers door 85% van het loon dat de medewerker verdiende, te betalen en alle andere bepalingen o.g.v. de cao naar rato toe te passen.

Daarnaast draagt de werkgever pensioenpremie af aan het BEdrijfdstakpensioenfonds o.b.v. 100% van de oorspronkelijke uren. Het medewerkersdeel wordt wel bij werknemer ingehouden.

Als je gebruik wil maken van deze regeling, is het raadzaam om minstens 2 maanden vóór beoogde ingangsdatum het verzoek bij werkgever in te dienen.

Let op: als je een dienstverband had in de cao Fashion, Sport en Lifestyle 2016-2018 én hier eventueel extra vakantiedagen voor kreeg vanwege lengte en dienstverband, moet je deze inleveren als je voor deze regeling in aanmerking wil komen.