Hoe vindt de indeling in de nieuwe loontabellen plaats?

Daarin zijn twee situaties denkbaar:

– Bestaande medewerkers: per 1 juli worden de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt verhoogd met 1,03%. Op het moment dat je een ervaringsjaar bereikt ga je over naar de nieuwe loontabel. Je wordt geplaatst in de schaal die bij je functie past (waar je nu ook in zit), in het naasthogere bedrag (het eerste bedrag in de nieuwe tabel wat volgt op je salarisbedrag in de oude tabel).

– Bestaande medewerkers (jeugdlonen): per 1 juli worden de lonen in de loontabel met 1,03% verhoogd. Op je verjaardagsdatum ga je naar de van toepassing zijnde volgende trede in het nieuwe loongebouw.

– Nieuwe medewerkers: alle nieuwe medewerkers komen direct in de nieuwe loontabel (niet in de loontabel met 1,03% verhoging).

Op de dag dat je je ervaringsjaar bereikt, kijk je eerst welke stap je in het huidige loongebouw zou hebben gemaakt; vervolgens word je in het nieuwe loongebouw in dezelfde functieschaal in de naasthogere trede qua bedrag geplaatst. Het kan dus zijn dat je op dezelfde trede blijft staan of zelfs naar een trede gaat met minder ervaringsjaren in de schaal, maar wel (iets) in salaris vooruit gaat (ten opzichte van het bedrag waar je naar toe zou zijn gegaan in de huidige loontabel). Dit is gunstig, want daardoor kun je wat meer doorgroeien in salaris.

functie indeling loontabel loontabel salaris