Hoe kan ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling?

Vanaf 1 januari 2021 heb je recht gekregen op een financieel persoonlijk ontwikkelbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen plus je vakantiegeld) per jaar (artikel 40 van de cao Bloemisten). Dit ontwikkelbudget reserveert je werkgever jaarlijks voor jou en je mag dit benutten voor opleidingen.

Je ontwikkelbudget kun je combineren met je betaald persoonlijk scholingsverlof (artikel 41 cao Bloemisten) van 16 uur per jaar voor een voltijdmedewerker. Deeltijdmedewerkers hebben recht op een aantal uren naar rato van hun dienstverband, met een minimum van twee dagdelen per jaar (8 uur).