Hoe hoog is de maaltijdvergoeding?

Indien de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerker recht op een vergoeding. Deze vergoeding is per 1 januari 2023 ten minste € 4,50 (was € 4,30). Overlegt de medewerker een kassabon van een genoten maaltijd op die dag met een hoger bedrag, dan ontvangt hij het bon bedrag
tot een maximum van € 9,20 (was € 8,80).