De winkel is dicht en ik moet nu min-uren schrijven, mag dat wel?

Nee, dat is niet de bedoeling. Cao-partijen hebben afgesproken dat de plus- en minuren worden ‘bevroren’ gedurende de coronacrisis als de winkel dicht is en je werkgever een beroep doet op de noodregeling van de overheid. Jij krijgt dus de uren toegekend waarvoor je een contract hebt. Tijdens de periode van drie maanden dat de noodmaatregelen gelden, kan aan jou niet worden gevraagd om plus-uren in te leveren en worden geen min-uren bijgeschreven. De periode voor het meer of minder laten werken om min- of plusuren in te halen is een jaar, volgens de cao. Deze periode wordt verlengd met drie maanden.

Let op: ben je oproepkracht en heb je de afgelopen drie maanden meer gewerkt dan de uren in je contract, dan geldt het gemiddelde van de afgelopen drie maanden als je contracturen.

Corona loon min-uren plus-uren sluiting winkel sluiten winkelsluiting