185 Resultaten gevonden
Pagina 1 van 19

Mijn zwager en schoonzus gaan binnenkort trouwen. Krijg ik hier verlof voor of moet ik zelf een vakantiedag opnemen?


In artikel 9 sub a van de cao staat beschreven dat er recht is op bijzonder verlof van een huwelijk. Echter, dit geldt voor het bijwonen van een huwelijk van: Kinderen, stief- en pleegkinderen; Broers en zusters; (schoon)ouders   Bovengenoemde bepaling maakt het aldus niet mogelijk om verlof te krijgen voor het huwelijk van een…

juni 14, 2022


Ik werk parttime in een meubelwinkel en wil graag fulltime werken, maar daar is hier geen ruimte voor. Mag ik zomaar bij een ander bedrijf werken?


Het is allereerst van belang dat je controleert of er in je huidige arbeidsovereenkomst geen concurrentiebeding en/of nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen. Wanneer een van deze bepalingen zijn opgenomen, zou dat je kunnen beperken bij een andere (meubel)winkel te werken. Daarnaast raden we het ook aan om je wens met je huidige werkgever te bespreken. Een geheimhoudingsbeding…


Ik ben nog maar een aantal jaar verwijderd van mijn pensioenleeftijd en vraag me af wat de mogelijkheden zijn om minder te werken?


In de cao RNF is in artikel 15 het recht op Aanpassing van de arbeidsduur opgenomen. Als een werknemer 10 jaar of minder is verwijderd van de AOW-gerechtigde leeftijd en een dienstverband van 80% of meer heeft, kan de arbeidsduur worden aangepast naar 80% van de oorspronkelijke contracturen. De werkgever compenseert dan het verlies aan…

april 19, 2022


Ik werk standaard in een kledingwinkel die gelegen is in de buurt van mijn woonadres. Echter, regelmatig moet ik ook op andere locaties werken, waardoor ik soms wel 2-4 uur reistijd heb per dag. Heb ik recht op een vergoeding voor deze reistijd?


In de cao RNF is er geen bepaling opgenomen die de werkgever verplicht om de werknemer een vergoeding te betalen voor de gemaakte reistijd. Wel is het raadzaam om na te kijken of er dergelijke afspraken opgenomen zijn in je arbeidsovereenkomst of evt. een personeelshandboek. Als dat niet het geval is, staat het je vrij…


Ik werk al 5 jaar in een kledingwinkel voor dezelfde werkgever, maar heb nooit een salarisverhoging gekregen. Hoe kan dat?


Indien je bovenschalig bent (wanneer je meer verdient dan het maximale van de schaal waarin je bent ingedeeld), klopt het dat je niet mee gaat met de periodieke loonsverhogingen die gekoppeld zijn aan het minimumloon. Let op: als je in het verleden bent ingedeeld in bijv. functiegroep C en niet in de hoogste trede, dan…


Mag ik om 17:30 nog klanten helpen die voor 17:00 in de winkel waren (i.v.m. eerdere sluiting door Corona)?


Het is de bedoeling dat niet-essentiële winkels tussen 17:00 en 5:00 gesloten zijn. De winkel dient dus na 17:00 gesloten te zijn en er horen dan ook geen klanten meer in de winkel te zijn. Wel kan er flexibel mee omgegaan worden, zodat klanten de mogelijkheid krijgen hun producten af te rekenen. Het is niet…

december 30, 2021


Is er een termijn waarin ik bezwaar kan maken tegen een verandering in de functiebeschrijving of functie-indeling?


In de wet is geen termijn opgenomen. Wel kan de werkgever zelf een termijn stellen. Echter, wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaren. Als je namelijk te lang wacht, kan de werkgever stellen dat je het op zijn beloop hebt gelaten en de werkgever ervan uit is gegaan dat je de…


Wanneer heb ik recht op een vast contract?


In art. 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan, mits er geen onderbreking van meer dan 6 maanden is. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.


Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?


Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen.


Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?


Nee, dit mag niet. In de wet staat beschreven dat je zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Feestdagen zijn verplichte vrije dagen, dus het is aan werkgever om je uit te betalen, zonder dat je er vakantie voor hoeft op te nemen.


Page 1 of 19