146 Resultaten gevonden
Pagina 1 of 15

Mag mijn werkgever eisen dat ik op meer dan twee avonden per week werk?


Het werken in de avond voor winkelmedewerkers wordt beperkt tot maximaal twee avonden per week, met uitzondering van de drukke en belangrijke maand december.

oktober 24, 2022


Bijlage 3


Procedurele aspecten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het eindigen van de arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren en informatie daarover kan worden gevonden in titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek. Hieronder volgt algemene informatie. Deze bijlage bevat algemene informatie om werkgever en medewerker te informeren over wet en regelgeving ten aanzien van het (eindigen van het)…

oktober 17, 2022


Mijn zwager en schoonzus gaan binnenkort trouwen. Krijg ik hier verlof voor of moet ik zelf een vakantiedag opnemen?


In artikel 9 sub a van de cao staat beschreven dat er recht is op bijzonder verlof van een huwelijk. Echter, dit geldt voor het bijwonen van een huwelijk van: Kinderen, stief- en pleegkinderen; Broers en zusters; (schoon)ouders Bovengenoemde bepaling maakt het aldus niet mogelijk om verlof te krijgen voor het huwelijk van een zwager…

juni 14, 2022


Ik werk parttime in een meubelwinkel en wil graag fulltime werken, maar daar is hier geen ruimte voor. Mag ik zomaar bij een ander bedrijf werken?


Het is allereerst van belang dat je controleert of er in je huidige arbeidsovereenkomst geen concurrentiebeding. Als er sprake is van een concurrentiebeding zou dat je kunnen beperken bij een andere (meubel)winkel te werken. Vanaf 1 augustus 2022 mag een werkgever de werknemer niet meer verbieden om nevenwerkzaamheden buiten werktijd uit te voeren bij een…


Ik ben nog maar een aantal jaar verwijderd van mijn pensioenleeftijd en vraag me af wat de mogelijkheden zijn om minder te werken?


In de cao RNF is in artikel 15 het recht op Aanpassing van de arbeidsduur opgenomen. Als een werknemer 10 jaar of minder is verwijderd van de AOW-gerechtigde leeftijd en een dienstverband van 80% of meer heeft, kan de arbeidsduur worden aangepast naar 80% van de oorspronkelijke contracturen. De werkgever compenseert dan het verlies aan…

april 19, 2022


Ik werk standaard in een kledingwinkel die gelegen is in de buurt van mijn woonadres. Echter, regelmatig moet ik ook op andere locaties werken, waardoor ik soms wel 2-4 uur reistijd heb per dag. Heb ik recht op een vergoeding voor deze reistijd?


In de cao RNF is er geen bepaling opgenomen die de werkgever verplicht om de werknemer een vergoeding te betalen voor de gemaakte reistijd. Wel is het raadzaam om na te kijken of er dergelijke afspraken opgenomen zijn in je arbeidsovereenkomst of evt. een personeelshandboek. Als dat niet het geval is, staat het je vrij…


Ik werk al 5 jaar in een kledingwinkel voor dezelfde werkgever, maar heb nooit een salarisverhoging gekregen. Hoe kan dat?


Indien je bovenschalig bent (wanneer je meer verdient dan het maximale van de schaal waarin je bent ingedeeld), klopt het dat je niet mee gaat met de periodieke loonsverhogingen die gekoppeld zijn aan het minimumloon. Let op: als je in het verleden bent ingedeeld in bijv. functiegroep C en niet in de hoogste trede, dan…


Is er een termijn waarin ik bezwaar kan maken tegen een verandering in de functiebeschrijving of functie-indeling?


In de wet is geen termijn opgenomen. Wel kan de werkgever zelf een termijn stellen. Echter, wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaren. Als je namelijk te lang wacht, kan de werkgever stellen dat je het op zijn beloop hebt gelaten en de werkgever ervan uit is gegaan dat je de…

december 30, 2021


Wanneer heb ik recht op een vast contract?


In art. 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan, mits er geen onderbreking van meer dan 6 maanden is. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.


Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?


Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen.


Pagina 1 of 15