180 Resulten gevonden
1 van 18

Mag ik om 17:30 nog klanten helpen die voor 17:00 in de winkel waren (i.v.m. eerdere sluiting door Corona)?


Het is de bedoeling dat niet-essentiële winkels tussen 17:00 en 5:00 gesloten zijn. De winkel dient dus na 17:00 gesloten te zijn en er horen dan ook geen klanten meer in de winkel te zijn. Wel kan er flexibel mee omgegaan worden, zodat klanten de mogelijkheid krijgen hun producten af te rekenen. Het is niet…

december 30, 2021


Is er een termijn waarin ik bezwaar kan maken tegen een verandering in de functiebeschrijving of functie-indeling?


In de wet is geen termijn opgenomen. Wel kan de werkgever zelf een termijn stellen. Echter, wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaren. Als je namelijk te lang wacht, kan de werkgever stellen dat je het op zijn beloop hebt gelaten en de werkgever ervan uit is gegaan dat je de…


Wanneer heb ik recht op een vast contract?


In art. 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan, mits er geen onderbreking van meer dan 6 maanden is. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.


Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?


Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen.


Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?


Nee, dit mag niet. In de wet staat beschreven dat je zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Feestdagen zijn verplichte vrije dagen, dus het is aan werkgever om je uit te betalen, zonder dat je er vakantie voor hoeft op te nemen.


Ik werk 16 uur per week, maar ben maar voor 14 uur ingeroosterd. Mag dat?


Ja, dit mag. Wel is het zo dat er na afloop van de – door de werkgever vastgestelde – referteperiode (de periode waarover gekeken wordt naar je uren, meestal is dit één jaar), je min-uren komen te vervallen. Als je bijvoorbeeld een contract hebt van 16 uur per week, moet je ook voor 16 uur…


Ik heb een 0-uren contract en ben eerder naar huis gestuurd. Hoe zit dat met loon?


Als je langer dan 6 maanden in dienst bent en je bent opgeroepen, maar je wordt eerder weggestuurd (bijvoorbeeld omdat het rustig is), heb je recht op doorbetaling van je loon, tot een maximum van 3 uur. Dus iedere keer als je opgeroepen wordt, heb je recht op 3 uur loon. Wanneer je bijvoorbeeld ingepland…


Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn gebruikelijke dagen?


Nee, dit mag niet. Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Als je werkgever je werktijden wil aanpassen, moet hij/zij dat vanuit ‘goed werkgeverschap’ eerst met jou bespreken, o.a. om te kijken wat jouw mogelijkheden zijn. Let op! Het kan zijn dat je in je arbeidsovereenkomst…


Hoe word ik uitbetaald als ik niet kan werken door een noodzakelijk bezoek aan een arts?


In artikel 9 van de cao wordt ‘Buitengewoon verlof’ beschreven:   “Medische reden Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd: voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en voor noodzakelijk bezoek…


Wat gebeurt er met mijn min-uren als ik uit dienst ga of ontslag neem?


In artikel 4.2 van de cao Retail non-food staat: “Minder gewerkt dan de basisuren: Als aan het einde van een referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan komen deze minuren te vervallen en hoeft de medewerker deze niet in te halen door in de periode erna meer te werken.”…


Page 1 of 18