Wat is het draagvlakmodel bij AVV (Alternatief voor Vakbond)?

Het draagvlakmodel is een belangrijk aspect van de werkwijze van AVV (Alternatief voor Vakbond), een Nederlandse organisatie die zich richt op belangenbehartiging van werkenden en werkzoekenden zonder traditionele vakbondsvorming. Het draagvlakmodel houdt in dat AVV alleen acties onderneemt en cao’s afsluit wanneer er voldoende draagvlak is onder de betrokken werknemers. Dit betekent dat er eerst…

Wat is een raamcao?

Een raam-CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die de arbeidsvoorwaarden regelt voor een hele bedrijfstak of sector. In tegenstelling tot een normale CAO, waarbij de afspraken gelden voor één specifiek bedrijf of organisatie, gelden de afspraken in een raam-CAO voor meerdere bedrijven binnen dezelfde bedrijfstak of sector. Een raam-CAO bevat over…

Wat is een Medezeggenschapsplatform (MZ platform) bij AVV ?

Het MZ platform bij AVV staat voor Medezeggenschapsplatform. Het is een platform waarop werknemers zich kunnen organiseren om samen te werken aan betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, zonder dat hierbij een vakbond betrokken is. Het platform biedt ondersteuning aan werknemers die graag meer inspraak willen hebben in de besluitvorming binnen hun organisatie. Het MZ platform bij…

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop je werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Je spreekt deze voorwaarden af met je werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden. 

Wat is een cao (collectieve arbeidsovereenkomst)?

Een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Een CAO kan gelden voor een specifieke bedrijfstak, sector of voor alle bedrijven in een land. In een CAO worden afspraken gemaakt over zaken als salaris, werktijden, vakantiedagen, verlofregelingen, pensioenregelingen, arbeidsomstandigheden en regelingen bij ziekte of…