Is er een termijn waarin ik bezwaar kan maken tegen een verandering in de functiebeschrijving of functie-indeling?

In de wet is geen termijn opgenomen. Wel kan de werkgever zelf een termijn stellen. Echter, wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaren. Als je namelijk te lang wacht, kan de werkgever stellen dat je het op zijn beloop hebt gelaten en de werkgever ervan uit is gegaan dat je de…

In welke functiegroep word ik bij indiensttreding ingedeeld (artikel 6.1)?

Je functie wordt ingedeeld met behulp van het functiewaarderingssysteem uit de cao (FUWAM). Een samenvatting daarvan kun je vinden in bijlage 1c van de cao (zie onderstaande links). De indeling vindt plaats op basis van de functie die je gaat uitvoeren en die is opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Kijk op functiewijzer.nl om te zien of…

Ik val met mijn salaris binnen de loontabellen. Krijg ik ook de eenmalige uitkeringen?

Nee, als je binnen het loongebouw valt, ontvang je geen eenmalige uitkeringen. Je krijgt dan de loonsverhogingen die gekoppeld zijn aan de stijging van het Wettelijk Minimum Loon. De nieuwe loongebouwen: * Mode, juweliers, parfumerieen, verf en woninginrichting: https://retailnonfood-caohelpdesk.avv.nu/artikelen/164/Nieuw * Sport en schoenen: https://retailnonfood-caohelpdesk.avv.nu/artikelen/166/loontabel-per-1-januari-2020 * Wonen: https://retailnonfood-caohelpdesk.avv.nu/artikelen/167/Loontabel-Wonen-per-1-januari-2020

Wat is er geregeld voor medewerkers die met hun salaris buiten de loontabellen vallen?

Valt je salaris buiten de loontabellen dan profiteer je niet van de afspraak over de loonsverhogingen gekoppeld aan het Wettelijk Minimum Loon. Daarom krijg je twee keer een eenmalige uitkering van 0,75% gerekend over twaalf bruto maandsalarissen zonder vakantietoeslag (als je al eerder geen loonsverhogingen hebt ontvangen van je eigen werkgever). De uitkeringen zijn op…