Is de flexibiliteitsvergoeding tevens een thuiswerkvergoeding of puur een waardering?

De flexibiliteitsvergoeding is een waardering voor alle werknemers in de sector voor de inzet tijdens de Coronaperiode (van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021). Of dit nu is door thuis te werken (en mogelijk daarbij extra kosten te maken) of door extra inspanningen te hebben geleverd door elders te werken onder deze…