Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens de zwangerschap?

De bijzondere regels voor zwangerschap gelden vanaf het begin van je zwangerschap tot zes maanden na je bevalling. Dit is wettelijk geregeld in de Arbeidstijdenwet. Je hebt dan bijvoorbeeld recht op regelmatig werk en rusttijden en je hoeft geen avond- en nachtdiensten te draaien.


Hoe zit het met het aanvullend geboorteverlof/partnerverlof?

  Krijgt je partner een kind, dan krijg jij 1 keer 1 week geboorteverlof. Dit wordt volledig doorbetaald en moet je opnemen binnen 4 weken na de geboorte. Heb je geboorteverlof opgenomen van een week, dan kun je daarna gebruik maken van het extra (aanvullend) geboorteverlof. Dit verlof is 5 keer het aantal werkuren per…